Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý 1.639 tỷ đồng năm 2020

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, trong năm 2016, Thanh tra Bộ đã triển khai 97 đoàn thanh tra theo kế hoạch và 4 đoàn đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ, đạt 110% kế hoạch năm.Thanh tra xây dựng
Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế đối với các dự án đầu tư xây dựng chiếm tỷ lệ 3,81% trên tổng mức đầu tư các công trình, dự án được thanh tra. Ảnh: TQ

Qua ban hành 88 kết luận, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể có thiếu sót, vi phạm; đồng thời kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 1.639 tỷ đồng. Trong đó, đề nghị phê duyệt lại tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình do lập chưa đúng quy định để làm cơ sở thanh quyết toán 2.800 tỷ đồng; thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 67,7 tỷ đồng; giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 323,3 tỷ đồng; nộp cổ tức về tổng công ty và quỹ sắp xếp doanh nghiệp 1.443 tỷ đồng; nộp bổ sung số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, thu nhập cá nhân số tiền 23,7 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính gần 6,2 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiếp 370 lượt/517 người (có 20 đoàn đông người, phức tạp) liên quan đến 145 vụ việc, trong đó có 40 vụ việc cũ, 105 vụ việc mới phát sinh; tiếp nhận 511 lượt đơn thư (tương đương với 173 vụ việc mới, trong đó có văn bản trả lời, giải quyết 168 vụ việc, còn 5 vụ đang trong quá trình xem xét, giải quyết). Bên cạnh đó, ban hành 215 văn bản (gồm các quyết định giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền, công văn chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền; văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết, báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Đại biểu Quốc hội…).

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2016 của Thanh tra Bộ cơ bản đạt yêu cầu đặt ra, bảo đảm thời gian và khối lượng công việc. Hiện tại, đã triển khai 1.238 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó 371 đoàn thanh tra chuyên ngành và 68 đoàn thanh tra hành chính; 799 đoàn kiểm tra. Kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 210,4 tỷ đồng. Tổ chức và phối hợp kiểm tra 58.632 công trình xây dựng, phát hiện 15.593 công trình vi phạm (5.164 công trình xây dựng sai phép; 7.308 công trình xây dựng không có giấy phép; 3.121 công trình vi phạm khác); ban hành 7.823 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 87,6 tỷ đồng.

Thanh tra các sở tiếp 1.152 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 2.203 lượt đơn thư thuộc thẩm quyền.

Ngoài những mặt đã đạt được, ông Tuấn cho biết, công tác kiểm tra, thanh tra của ngành vẫn còn một số tồn tại. Đối với công tác của Thanh tra Bộ Xây dựng, việc ban hành kết luận thanh tra còn chậm so với thời gian quy định; kết quả thực hiện thu hồi theo các kết luận thanh tra đạt được còn thấp (thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ đạt 17,8%; thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đạt 61%).