Thanh tra khu Liên hợp thể thao quốc gia cho thuê đất giá “bèo” năm 2020

Trước những thông tin liên quan đến việc Khu liên hợp thể thao Quốc gia cho thuê đất với giá quá rẻ được phán ảnh trong suốt thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã chính thức vào cuộc thanh tra.

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình,  ngày 6/5, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố quyết định của Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia.

quản lý sử dụng nhà đất
Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra việc Khu liên hợp thể thao Quốc gia

cho thuê đất với giá quá rẻ

Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện công tác thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo Quyết định số 288/QĐ-TTCP ngày 23/04/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ; sẽ thanh tra trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018; công tác thanh tra sẽ được thực hiện trong vòng 50 ngày làm việc thực tế.

Có tất cả 6 thành viên trong đoàn thanh tra, trong đó, Trưởng đoàn là ông Ngô Đình Long, Thanh tra viên chính, Vụ III, Thanh tra Chính phủ. Cũng tại Quyết định số 304 /QĐ-TTCP ngày 06/05/2019, có hai thành viên trong Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 288/QĐ-TTCP, Tổ trưởng được giao cho ông Hoàng Đức Quỳnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm tại buổi công bố đã khẳng định, cuộc thanh tra này được thực hiện đột xuất, toàn diện dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, mục đích làm rõ những mặt được, những hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công của Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong suốt thời gian qua.