UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư, nhất là về vốn để đầu tư, đồng thời xác định phạm vi giới hạn từng vị trí đất tại một số bãi biển trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Cụ thể, nhằm tạo điều kiện để các nhà đầu tư có thể thu hồi vốn trong khoảng thời gian nhất định để tái đầu tư và nhanh chóng triển khai hoàn thành dự án theo tiến độ cam kết, UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương cho áp dụng cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất trên phần diện tích đất được phép xây dựng (tính theo mật độ xây dựng của quy hoạch chi tiết được phê duyệt). Đối với các loại đất khác (cây xanh, sân vườn, đường giao thông nội bộ…) thì áp dụng cơ chế cho thuê đất.

Như vậy, trên một dự án, thay vì nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích thì nay chỉ cần nộp cho phần diện tích được phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, phần còn lại được thuê dài hạn.Tháo gỡ khó khăn về thuê đất cho nhà đầu tư năm 2020 2
Một dự án resort ở Phú Quốc. (Ảnh Internet).

Điều kiện để được áp dụng cơ chế mới này là nhà đầu đầu tư phải cam kết triển khai dự án đúng tiến độ và nộp tiền sử dụng đất đúng thời gian quy định. Nếu trễ thời hạn (ngay lần đầu) sẽ bị thu hồi dự án đầu tư. Chủ trương này không áp dụng cho các dự án thuê môi trường rừng tại huyện đảo Phú Quốc.

Về vị trí giới hạn của các bãi biển, UBND tỉnh Kiên Giang quy định trên cơ sở sinh lợi từ mặt biển của các bãi biển trên địa bàn huyện Phú Quốc, phạm vi giới hạn làm cơ sở cho việc tính giá đất giao cho nhà đầu tư được xác định thành 3 vị trí: vị trí một từ hành lang biển trở vào 400m, vị trí hai phạm vi tiếp theo từ 401 m đến 800 m, vị trí ba phạm vi còn lại lớn hơn 800 m đến hết giới hạn quy hoạch từng bãi biển.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, hiện tại Phú Quốc còn 6 khu vực bãi biển sẽ được xác định vị trí như vừa nêu ở trên là: khu Cửa Dương – Cửa Cạn diện tích khoảng 401,45 ha; khu Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) diện tích khoảng 275,5 ha; Bãi Sao (thị trấn An Thới) diện tích khoảng 275,4 ha; Bãi Dài (xã Gành Dầu) diện tích khoảng 500,75 ha; khu bãi biển Vũng Trâu Nằm (xã Bãi Thơm) diện tích khoảng 510 ha; khu bãi biển Ông Lang (xã Cửa Dương) diện tích khoảng 276,44 ha.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tháo gỡ khó khăn về thuê đất cho nhà đầu tư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay