Tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng trên địa bàn Tp.HCM năm 2020

Mới đây, UBND Tp.HCM đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương.Cấp giấy phép xây dựng
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp phép xây dựng cho

người dân trên địa bàn Tp.HCM. Ảnh minh họa

UBND Tp.HCM cũng đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất việc bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp cấp phép xây dựng có thời hạn vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND Tp.HCM về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân trong khu vực có chức năng quy hoạch là đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp, UBND Tp.HCM sẽ điều chỉnh Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014 về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên toàn thành phố.