Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2013 về việc thắt chặt quy định báo cáo các dự án bất động sản.
Thắt chặt quy định báo cáo tiến độ các dự án BĐS năm 2020 2

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)


Theo đó, ngoài việc Sở Xây dựng các địa phương phải báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản (BĐS), chủ đầu tư các dự án BĐS; ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ban quản lý khu vực phát triển đô thị do nhà nước thành lập cũng phải báo cáo nội dung trên.

Thông tư cũng quy định rõ, nếu chủ đầu tư không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, không đầy đủ lần thứ nhất sẽ bị Sở Xây dựng nhắc nhở. Vi phạm lần thứ hai sẽ công khai thông tin về hành vi vi phạm lên website của Bộ Xây dựng, của UBND tỉnh (TP), của Sở Xây dựng địa phương.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thắt chặt quy định báo cáo tiến độ các dự án BĐS
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay