Mới đây, Chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của những Quyết định liên quan tới quản lý quy hoạch đô thị.Giấy phép quy hoạch xây dựng
Tp.HCM đã quy định thêm trường hợp dự án không phải xin Giấy phép

quy hoạch xây dựng (ảnh minh họa)

Trước đó, những dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ hoặc tập trung ở khu vực có pháp lý về quy hoạch đô thị không thuộc những trường hợp dự án đầu tư thực hiện công trình tập trung ở khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhưng chưa đủ những căn cứ để lập bản vẽ tổng mặt bằng hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; chưa có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không cần xin Giấy phép quy hoạch xây dựng.

Hiện tại, bổ sung trường hợp không cần thực hiện thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch cho một số dự án. Đó là những dự án đầu tư thuộc trường hợp cho thuê đất, giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá triển khai theo quy trình thủ tục ở Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 do Chính phủ ban hành về một số nhiệm vụ trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm cải thiện môi trường kinh doanh sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch.

Đồng thời, UBND Tp.HCM chịu trách nhiệm phê duyệt những đồ án quy hoạch chi tiết dự án thuộc trường hợp cho thuê đất, giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá này.

Kể từ ngày 20/2/2015, Quyết định chính thức hiệu lực thi hành.


Theo Pháp luật Tp.HCM Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thêm dự án không phải xin Giấy phép quy hoạch xây dựng tại Tp.HCM
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay