Thay vì 30 ngày như trước đây thì sắp tới, thời hạn nộp tiền sử dụng đất có thể lên tới 90 ngày. Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất được đưa ra lấy ý kiến đang bàn về nội dung này.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất có thể lên tới 90 ngày năm 2020 2

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn nộp tiền sử dụng đất lên 90 ngày kể từ khi có thông báo của cơ quan thuế. Hiện nay thời hạn nộp tiền sử dụng đất chỉ là 30 ngày. Trường hợp người dân trả nợ trước thời hạn này sẽ được giảm tiền sử dụng đất 6%/năm, tính trên số năm trả trước hạn.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo nộp tiền, người dân phải đóng 50% số tiền sử dụng đất. 50% còn lại được đóng trong 60 ngày tiếp theo. Sau 90 ngày nếu người dân chưa hoàn tất việc đóng tiền thì mới bị phạt. Dự thảo cũng quy định, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất mà phải đóng tiền sử dụng đất thì được ghi nợ và trả dần trong vòng năm năm.


Theo Người Đồng Hành


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thời hạn nộp tiền sử dụng đất có thể lên tới 90 ngày
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay