Thu hồi 17 khu đất, với tổng diện tích bằng 249.000m2, do 16 tổ chức sử dụng là nội dung của quyết định vừa được UBND TP.Hải Phòng ban hành.

Quyết định này nhằm thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý tổ chức vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, UBND thành phố.Thu hồi đất tại Hải Phòng
Một khu đất bị thu hồi do bỏ hoang hóa.

Đây là những khu đất mà các tổ chức để hoang hóa lâu ngày, chậm đưa vào sử dụng, tự ý chuyển đổi hoặc sử dụng sai mục đích, để đất bị lấn chiếm, đầu tư xây dựng công trình sai quy hoạch, không có giấy phép, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất không đầy đủ…

Thành phố đã chỉ đạo các ngành, cấp chức năng tiếp tục kiểm tra rà soát, hoàn thiện hồ sơ để có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những tổ chức vi phạm về quản lý, sử dụng đất.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi 17 khu đất vi phạm trong quản lý, sử dụng tại Hải Phòng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay