Thu hồi 346,7ha đất vi phạm tại Yên Bái năm 2020

Năm 2016, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã tiến hành 31 cuộc kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm gần 303 triệu đồng, thu hồi 346,7ha đất.thu hồi đất
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã thu hồi 346,7ha đất vi phạm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Thanh tra Sở đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Sau khi kiểm tra, kiến nghị thu hồi 346,7ha đất của 2 tổ chức vi phạm.

Kiểm tra đột xuất 3 cuộc về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của 29 tổ chức. Qua đó, phát hiện 10 tổ chức vi phạm với các nội dung như: không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường; Không thực hiện báo cáo định kỳ chất thải nguy hại; vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý môi trường theo quy định…

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng đã triển khai kiểm tra 2 cuộc đột xuất đối với lĩnh vực khoáng sản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân với số tiền 4 triệu đồng, thu hồi phương tiện gồm 1 tàu vỏ sắt, 1 máy hút 24 mã lực; 1 máy đẩy 15 mã lực đã chuyển hồ sơ sang Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tổ chức bán đấu giá với số tiền thu được là 12.800.000 đồng.

Đồng thời, tiến hành 20 cuộc kiểm tra, thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực. Kết quả là có 14 tổ chức vi phạm, nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra như: không đăng ký ngày bắt đầu khai thác khoáng sản; Không nộp thiết kế mỏ đã được phê duyệt; không thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường theo quy định… Thanh tra Sở đã kiến nghị xử lý vi phạm 14 tổ chức với tổng số tiền xử phạt là 283,5 triệu đồng.