Thu hồi 5,8 ha đất thực hiện dự án Khu phức hợp Đầm Sen năm 2020

Sở TN&MT TP cho biết, “Dự án Khu phức hợp Đầm Sen thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia”.

Cũng theo Sở TN&MT, khu vực dự kiến thực hiện dự án (5,8 ha) là khu dân cư tự phát, có khoảng 400 căn nhà lụp xụp, hạ tầng kỹ thuật kém. UBND TP đã chấp thuận các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của khu này, đồ án quy hoạch 1/500 đã được Sở QH-KT thống nhất. Do đây là dự án chỉnh trang đô thị, có công trình nhà ở tái định cư, nhà ở kinh doanh và các công trình công cộng khác nên thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở TN&MT đánh giá đây là dự án mang tính cấp thiết nhằm cải thiện điều kiện sống và giảm bức xúc của người dân. Sở kiến nghị UBND TP chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quốc tế C&T làm chủ đầu tư dự án trên theo đề xuất của Sở Xây dựng. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2014 hoặc năm 2015 của quận 11 được duyệt, Sở TN&MT sẽ báo cáo danh mục các dự án cần thu hồi đất để UBND TP trình HĐND TP chấp thuận.

Vừa qua, Sở TN&MT đã làm việc với UBND quận 11 về quyền lợi của người dân đang sử dụng đất tại khu vực này. Theo đó, bảo đảm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất; cấp phép xây dựng cho các trường hợp có nhu cầu sửa chữa nhà đã xuống cấp cho đến khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.