Thu hồi gần 39.000ha đất có dấu hiệu vi phạm năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Theo báo cáo này, tính đến ngày 30/6/2013, có 8.161 tổ chức vi phạm, sử dụng đất lãng phí với diện tích 128.033,131ha. Qua xử lý, đã thu hồi đất của 819 tổ chức với 38.771ha, trong đó có 161 cơ quan nhà nước với 275ha, đang tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích 22.654ha.

Thu hồi gần 39.000ha đất có dấu hiệu vi phạm năm 2020 2

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ thu hồi đất của 559 tổ chức với 27.095ha, xử lý khác đối với 1.092 tổ chức với 16.516ha. Số tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách 56,61 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 3,97 tỷ đồng…

Cũng trong lĩnh vực đất đai, tính đến ngày 30/9/2013, cả nước đã cấp được 38,9 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng với tổng diện tích 21,4 triệu ha, đạt 88,4% diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận. Đến nay, có 39 tỉnh hoàn thành cơ bản (đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận).

Dự kiến đến hết 2013 sẽ có thêm 5 tỉnh hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nâng số tỉnh, thành hoàn thành lên 44. Phần lớn các trường hợp chưa được cấp giấy là do không có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai từ nhiều năm qua chưa được giải quyết. Tuy nhiên, hiện có khoảng 600.000 giấy chứng nhận đã ký, nhưng chủ sử dụng đất chưa đến nhận.