UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi 92.400m2 đất bãi bồi ven sông Hồng tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

Theo đó, diện tích đất thu hồi được giới hạn bởi mốc A, B, C, D xác định tại bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn trắc địa bản đồ Đông Hải lập tháng 12/2012.

Thu hồi hơn 92.000m2 đất tại Mê Linh năm 2020 2

Hơn 92.000m2 đất này được thu hồi cho Công ty TNHH Phước An thuê để thực hiện dự án đầu tư khai thác đất, cát đen bãi ven sông Hồng và tính tiền thuê đất hàng năm.

Trong quá trình sử dụng, bên thuê không được xây dựng công trình, không được hoạt động khai thác trong mùa lũ, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Đê điều, phòng chống lụt bão…

Công ty Phước An có trách nhiệm liên hệ với UBND huyện Mê Linh và các cơ quan có liên quan để thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất, tiến hành bàn giao đất và thực hiện ký hợp đồng thuê đất, xác định tiền thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định.

Sau 12 tháng kể từ ngày bàn giao đất, nếu Công ty Phước An không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì UBND thành phố sẽ thu hồi lại theo quy định của pháp luật.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi hơn 92.000m2 đất tại Mê Linh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay