Vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký văn bản chỉ đạo quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà điều tiết (quỹ đất 20%, quỹ nhà 30%) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.Thu hồi quỹ đất 20%, quỹ nhà 30%
Hà Nội thu hồi quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án. Ảnh: CAND

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi 39,2ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải bàn giao cho thành phố; đồng thời thẩm định, trình UBND thành phố quyết định thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng đất, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 15,1ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải bàn giao cho thành phố,… Xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện dự án và xem xét năng lực của nhà đầu tư, thái độ chấp hành quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5/2018.


Theo Báo Đầu tư Bất động sản


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án trên địa bàn Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay