Thu tiền thuê đất với các doanh nghiệp sử dụng đất tại bãi sông Hồng năm 2020

Ngày 15/12, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản về việc tạm thu tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp đang sử dụng đất tại khu vực bãi sông Hồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

bãi sông Hồng
Tạm thu tiền thuê đất với các doanh nghiệp đang sử dụng đất tại bãi sông Hồng

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Liên ngành: Cục Thuế Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tại Tờ trình số 73605/TTrLN-CT-QLĐ ngày 23/11/2016.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng, khu vực Hà Nội theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/02/2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các Sở, các cơ quan liên quan thực hiện rà soát và đề xuất với UBND TP. Hà Nội cho các tổ chức sử dụng đất tại bãi sông Hồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai theo quy định của Luật Đất đai.

Cục Thuế TP. Hà Nội tạm thu tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp đang sử dụng đất trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại vùng bãi sông Hồng theo quy định của Luật Đất đai và nội dung đã được đề xuất tại Tờ trình số 73605/TTrLN-CT-QLĐ ngày 23/11/2016; Khi đã có Quyết định cho thuê đất thì thực hiện truy thu tiền thuê đất (nếu có) theo quy định.

UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cung cấp các thông tin về tình trạng sử dụng đất của các Doanh nghiệp tại bãi  sông Hồng trước ngày 01/3 hàng năm cho cơ quan thuế để làm cơ sở tính và tạm thu tiền thuê đất theo quy định; Riêng với năm 2016, thực hiện việc cung cấp thông tin nêu trên chậm nhất vào ngày 18/12.