Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý cho UBND tỉnh Hà Tĩnh chuyển mục đích sử dụng 22,4 ha đất trồng lúa để triển khai dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc thị trấn Kỳ Anh.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tiến hành việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên đúng theo quy định của Chính phủ.

Đề xuất của Hà Tĩnh cho thấy, dự án này có quy mô 38,77 ha, trong đó có sử dụng 22,4 ha đất trồng lúa tại các xã Kỳ Tân, Kỳ Thư và Kỳ Văn của huyện Kỳ Anh đã được UBND tỉnh này phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.chuyển mục đích sử dụng đất
Một góc thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Được biết, dự án trên có trong danh mục công trình, dự án triển khai trong năm 2015 của kế hoạch sử dụng đất năm 2015 do huyện Kỳ Anh xây dựng cũng đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

Hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án trên phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa được cho phép chuyển mục đích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ xét duyệt.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thủ tướng cho phép Hà Tĩnh lấy hơn 22 ha đất lúa xây khu đô thị
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay