Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp. Trong đó, việc điều chỉnh cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội là một trong những nội dung ưu tiên.

Nhà cho người nghèo
Thủ tướng đốc thúc cơ chế cho người nghèo có nhà

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng. Tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp đô thị.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế liên quan đến nhà ở và bất động sản theo hướng sửa đổi, bổ sung quy định về thuế tài sản nhà, đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội; đồng thời, khuyến khích hình thành một số định chế như: Quỹ đầu tư bất động sản, Quỹ phát triển nhà ở,… để tạo thêm kênh huy động vốn trung hạn và dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các Ngân hàng thương mại được chỉ định thực hiện cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, khẩn trương lập kế hoạch cụ thể vốn cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Còn Ngân hàng Chính sách xã hội lập kế hoạch cụ thể vốn cho các chương trình nhà ở xã hội theo quy định.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ bổ sung Chương trình phát triển nhà ở xã hội vào danh mục các chương trình ưu tiên sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Cùng với việc điều chỉnh cơ chế chính sách, Thủ tướng cũng lưu ý về giải pháp, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người nghèo
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay