Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về tình hình thực hiện và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tiến hành lập quy hoạch khu tái định cư, lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án sân bay Long Thành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Sau khi phê duyệt F/S, tiểu dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư sẽ được phê duyệt.

Dựa trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để triển khai tiểu dự án khu tái định cư theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm việc trực tiếp với các bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bố trí khoản chi phí ứng trước để triển khai dự án theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

sân bay quốc tế
Công suất dự kiến của cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt 5 triệu tấn hàng hóa/năm

và 100 triệu hành khách/năm, được chia làm 3 giai đoạn

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn, chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm tổ chức triển khai việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong văn bản số 1509/TTg-KTN ngày 26/8/2015; có trách nhiệm đôn đốc những cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng chung của dự án.

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ triển khai xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án nhằm mục tiêu xây dựng sân bay Long Thành đạt cấp 4F theo bảng phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và là sân bay quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng đến trở thành một trong các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Dự kiến, công suất đạt 5 triệu tấn hàng hóa/năm, 100 triệu hành khách/năm, được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 chậm nhất năm 2025 phải hoàn thiện và đưa vào hoạt động 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng những hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, 25 triệu hành khách/năm.

Giai đoạn 2, 3 tiếp tục làm thêm nhà ga và đường cất hạ cánh để khi hoàn thiện sẽ đạt công suất 5 triệu tấn hàng hóa/năm và 100 triệu hành khách/năm.