Thủ tướng yêu cầu kiên quyết cưỡng chế thu hồi quỹ bảo trì chung cư năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị yêu cầu phải tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trong thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Đáng chú ý nhất là công tác quản lý vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, nhiều vụ tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tổ chức hội nghị nhà chung cư vẫn liên tục xảy ra.

Trong chỉ thị cũng nêu rõ: “Việc thành lập và quyết định công nhận ban quản trị, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành; xác định diện tích sở hữu chung – riêng; quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, kinh phí quản lý vận hành; bàn giao nhà ở khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định, công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập, nguy cơ cháy nổ cao… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong cư dân.”

Để thực hiện chỉ thị trên, Bộ Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư cũng như chủ sở hữu, chủ sử dụng chung cư.

tranh chấp quỹ bảo trì chung cư
Liên tiếp các vụ tranh chấp quỹ bảo trì chung cư diễn ra giữa chủ đầu tư

và cư dân trong thời gian qua. Ảnh: Lam Thanh

Bên cạnh đó, Bộ cũng cần có các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Cơ quan này còn được giao nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về phần diện tích thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan…

Bộ Công an được Thủ tướng giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương tăng cường phổ biến tuyên truyền các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, cơ quan này cũng cần đưa ra các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư. Cụ thể là nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thực hiện công tác nghiệm thu cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải công bố quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị, dự án đầu tư xây dựng chung cư. Trong quy hoạch phải xác định rõ phạm vi, ranh giới phần diện tích xây dựng chung cư, phần diện tích đất sử dụng chung trong khu đô thị. Đặc biệt, cơ quan quản lý cần ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu phải kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Đây cũng là một trong các quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được ban hành.

Các trường hợp thành viên ban quản trị sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định của pháp luật cần phải được xử lý nghiêm. Cơ quan quản lý cũng phải yêu cầu các chủ đầu tư và các chủ sở hữu căn hộ mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn được giao thêm nhiệm vụ chỉ đạo UBND các quận, huyện trên phạm vi địa bàn ban hành quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Các cơ quan này cũng cần kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư.