Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án sân bay Long Thành.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp cần thiết để phòng, chống, ngăn chặn, xử lý tuyệt đối các trường hợp đầu cơ, mua, bán, chuyển nhượng, xây dựng nhà, đất khu vực xung quanh dự án trái quy định của pháp luật, lợi dụng chính sách đất đai của nhà nước để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án sân bay Long Thành, ổn định tình hình quản lý đất đai xung quanh dự án. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện đúng dự toán đã được phê duyệt, nếu phát hiện vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.quản lý đất đai quanh sân bay Long Thành
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh

dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Dân trí

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn, tuân thủ nghiêm, tuyệt đối không lấn chiếm, tái lấn chiếm, không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời ủng hộ công tác quản lý đất đai của chính quyền, đặc biệt là đối với khu vực sân bay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách và công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước đối với khu vực sân bay. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác quản lý đất đai trên địa bàn về trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đất đai; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh kiên quyết với các hiện tượng tiếp tay cho các vi phạm về đất đai, nhất là khu vực xung quanh dự án.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với công tác quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án của chính quyền cơ sở. Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, chấn chỉnh các bất cập, thiếu sót, không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm pháp luật trong công tác này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là khu vực xung quanh dự án.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào khu vực sân bay, kịp thời phát hiện và chủ động hướng dẫn địa phương khắc phục các vướng mắc, bất cập, thiết sót phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai triển khai khẩn trương các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1165/TTg-CN ngày 10/8/2017. Công khai thông tin cho người dân biết khi có kết quả.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thủ tướng yêu cầu siết quản lý đất đai xung quanh sân bay Long Thành
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay