Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng năm 2020

Thông qua Chỉ thị 01/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, trong đó có yêu cầu thanh tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên cả nước.

Theo đó, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Việc sửa đổi phải đảm bảo phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của quân đội và Luật Đất đai năm 2013, báo cáo Thủ tướng trong quý II/2018.

Bộ Quốc phòng cùng Bộ TN&MT, Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh, thành tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên cả nước.

Khi phát hiệu có dấu hiệu cho thuê, cho mượn đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, hoặc quản lý không chặt để đất bị lấn chiếm phải kiên quyết, kịp thời xử lý để quản lý chặt quỹ đất quốc phòng. Cùng với đó, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ chức phải được xử lý theo quy định và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 30/11/2018.



thanh tra đất đai
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tranh chấp, tố cáo về đất đai đã kéo dài nhiều năm và đề xuất các giải pháp đồng bộ để phòng ngừa, hạn chế tình trạng này. Người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai sẽ bị xử lý nghiêm.

Về việc sử dụng đất đai trên cả nước, bên cạnh những mặt tích cực, Thủ tướng cũng cho rằng việc thi hành Luật Đất đai còn nhiều hạn chế và bất cập trong quy hoạch, dẫn đến tình trạng thất thoát, trong đó có đất quốc phòng, đất rừng, đất nông nghiệp…

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức không tuân thủ đúng quy định khi cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai, cấp Giấy chứng nhận; buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép mà không xử lý kịp thời.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa Hội đồng thẩm định giá đất, các cơ quan định giá đất để làm tốt việc quản lý, xác định giá đất, đảm bảo thời gian và chất lượng theo yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, đặc biệt là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Thủ tướng kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị, cơ quan buông lỏng quản lý để dẫn đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm, chuyển nhượng, giao đất không đúng thẩm quyền quy định.