UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản 6364/UBND-ĐT về tập trung triển khai thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố.tiến độ cấp sổ đỏ cho dân
Hà Nội tiếp tục “thúc” tiến độ cấp sổ đỏ cho dân

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và và Môi trường, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố là đầu mối tổng hợp, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; đề xuất báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền theo quy định.

Tính đến cuối tháng 6/2016, TP. Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.458.150 căn hộ, thửa đất, trong đó 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng ký đã được cấp Giấy chứng nhận, đạt 89,9% thửa đất của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong các khu dân cư; đạt 57% thửa đất do các tổ chức sử dụng; đạt 89% căn hộ tại các dự án phát triển nhà ở; đạt 358 thửa đất do các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; cấp được 54.000 Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa.

Ngày 24/6 vừa qua, lãnh đạo TP. Hà Nội đã thống nhất với các sở, ngành và địa phương liên quan đến tháng 6/2017, TP. Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý “Thúc” tiến độ cấp sổ đỏ cho dân
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay