Thúc triển khai Dự án Trung tâm thương mại năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu liên danh các nhà đầu tư Dự án Trung tâm thương mại – chợ Ngã Tư Sở báo cáo giải trình cụ thể gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư để được hướng dẫn giải quyết và báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2013.
Thúc triển khai Dự án Trung tâm thương mại năm 2020 2

Phối cảnh dự án
UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam (là doanh nghiệp thuộc Petro Vietnam, và cũng là đơn vị chiếm 60% vốn góp trong liên danh), phải báo cáo Petro Vietnam để Tập đoàn có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc đồng ý để doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện dự án hay không.

Đồng thời, nhà đầu tư cần hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc để Sở này hoàn thành thủ tục về quy hoạch trước ngày 30/7. Dự án Trung tâm thương mại – chợ Ngã Tư Sở chậm hai năm so với kế hoạch đề ra.