Tính lại thời điểm có quy hoạch để cấp phép xây dựng tạm năm 2020

“Tất cả đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2013 đều được phép căn cứ vào mốc thời gian 1/7/2013 để xác định thời gian sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ khi cấp giấy phép xây dựng tạm”.


UBND TP vừa có chỉ đạo như trên trong Thông báo 532 ngày 24/7.


Tính lại thời điểm có quy hoạch để cấp phép xây dựng tạm năm 2020 2
Lý do có quy định này là do có vướng mắc về thời điểm quy hoạch được công bố để cấp giấy phép tạm. QĐ 21/2013 của TP về cấp phép xây dựng cho hay đối với công trình cấp phép tạm thì thời hạn tồn tại là năm năm kể từ ngày công bố quy hoạch. Nếu sau thời hạn này mà quy hoạch chưa thực hiện thì khi thực hiện quy hoạch, công trình sẽ được bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, vướng mắc ở chỗ, TP có nhiều quy hoạch đã phê duyệt từ nhiều năm trước nên không thể lấy mốc thời gian từ trước để xét. Với chỉ đạo này, các quy hoạch đã phê duyệt xem như đã được công bố lại về thời điểm có quy hoạch để áp dụng cho công tác cấp phép tạm.

Còn đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2000 được phê duyệt sau ngày 1/7/2013, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xác định cụ thể thời gian sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ khi cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định tại Quyết định số 21.