TP. Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm tình trạng nợ tiền sử dụng đất năm 2020

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài chính cung cấp các số liệu về nợ tiền sử dụng đất, bao gồm nợ quá hạn và nợ trong hạn cho UBND các huyện, quận, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để đôn đốc, triển khai các biện pháp thu tiền sử dụng đất trước ngày 31/3/2015.

Cụ thể, để xử lý dứt điểm các trường hợp nợ tiền sử dụng đất sau đấu giá, thành phố yêu cầu Sở TN&MT dừng làm thủ tục phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các huyện, quận, thị xã, các chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư dừng việc giao dự án đấu giá mới cho tới khi thu xong tiền sử dụng đất, nộp về ngân sách Nhà nước.

Được biết, trong cuộc họp với các Sở, ngành liên quan trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu Sở TN&MT tổ chức thanh tra, làm rõ trách nhiệm của người đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư ở các trường hợp nợ tiền sử dụng đất kéo dài.

Đối với trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất, bên cạnh việc xử phạt theo phương án đấu giá được phê duyệt, thành phố sẽ nghiên cứu áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.quản lý sử dụng đất
TP. Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp nợ tiền sử dụng đất (ảnh minh họa)

Về các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đã được bàn giao đất nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thành phố sẽ tiến hành việc thu hồi quyền sử dụng đất, gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Với các trường hợp được gia hạn quyền sử dụng đất phải thực thi các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố không cho phép các cá nhân, hộ gia đình trúng đấu giá nhưng xây dựng công trình không đúng kiến trúc, quy hoạch được phê duyệt.

Liên quan tới việc sử dụng đất sau đấu giá trên địa bàn, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, quận, thị xã kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Chủ đầu tư xây dựng công trình trái phép, sai phép sẽ bị xử phạt hành chính, các công trình xây dựng bị xử lý theo quy định trước khi xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.