TP. Hà Nội yêu cầu đảm bảo đủ quỹ nhà tái định cư năm 2020

Mới đây, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương lập đề án mua nhà thương mại để bổ sung vào quỹ nhà tái định cư.

Đồng thời, trình đề án này lên UBND thành phố trước ngày 15/4/2015 để phê duyệt, triển khai; đảm bảo đủ quỹ nhà tái định cư cho những công trình trọng điểm của thành phố.

TP. Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kịp thời vốn cho Dự án xây dựng nút giao đường Bắc Thăng Long – Vân Trì với đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển; Dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ nằm trong Dự án xây dựng và cải tạo Bệnh viện đa khoa Đức Giang; bổ sung vốn cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội theo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ đầu tư Phát triển và các chủ đầu tư ưu tiên bố trí kịp thời, đủ vốn cho triển khai những dự án trọng điểm; đảm bảo đủ kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình trọng điểm; rà soát dự toán, dự tính nhu cầu, nguồn vốn đối với các công trình trọng điểm năm 2015, triển khai thanh toán, ứng vốn cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ; dự trù kinh phí bổ sung khi tiến hành mua nhà thương mại phục vụ công tác tái định cư hoặc bổ sung hỗ trợ kinh phí để các hộ dân tự lo nhà tái định cư.tái định cư
Những công trình trọng điểm của TP. Hà Nội cần nguồn vốn đầu tư xây dựng

và quỹ nhà tái định cư lớn. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND các huyện, quận, thị xã, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tái định cư; sử dụng các biện pháp linh hoạt nhằm giải quyết vướng mắc; tăng cường vận động, tuyên truyền và kiên quyết, kịp thời xử lý cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện rà soát tiến độ chi tiết của các công trình, hạng mục công trình triển khai trong năm 2015, xác định cụ thể “đường găng”, các “nút thắt” nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực; kiến nghị, đề xuất giải quyết vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/3/2015.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý đầu tư xây dựng công trình ở tất cả các khâu như: chuẩn bị đầu tư, hồ sơ kỹ thuật, tư vấn thiết kế, chất lượng công trình, an toàn lao động, tiến độ dự án… Tăng cường kiểm tra, rà soát năng lực của những đơn vị tư vấn (kể cả các đơn vị tư vấn nước ngoài), nhà thầu thi công; thay thế kịp thời các đơn vị tư vấn, các nhà thầu không đủ năng lực, không bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.