Tp.HCM chỉ đạo khẩn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2020

UBND Tp.HCM vừa yêu cầu các quận huyện, sở ngành đơn vị liên quan trên địa bàn phải khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ thị của Thành ủy.

hỗ trợ tái định cư
UBND Tp.HCM chỉ đạo khẩn trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

theo chỉ thị của Thành ủy. Ảnh minh họa

Chỉ đạo trên của UBND Tp.HCM liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất. Động thái này nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn từ 2018-2020.

Trong văn bản chỉ đạo, Sở Tài nguyên & Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành, quận huyện cùng với các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND TP về kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị nói trên của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các sở ngành quận huyện và các đơn vị liên quan cũng được giao nhiệm vụ khẩn trương tập trung nghiên cứu, đề xuất các công việc, lộ trình thực hiện cụ thể để có thể hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Thành ủy đã nêu trong chỉ thị nói trên.