TP.HCM cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong khu quy hoạch treo năm 2020

TP.HCM cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và được xem xét, cấp phép xây dựng theo quy định tại những khu vực có quy hoạch là đất ở nhưng chưa có quyết định thu hồi và chưa có kế hoạch thu hồi đất.

Mới đây, Thường trực UBND TP.HCM đã đưa ra kết luận về quyền của người sử dụng đất tại các khu quy hoạch chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được duyệt kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, tại Khu đô thị mới Nam thành phố, UBND TP đồng ý cho phép những người sử dụng đất nông nghiệp tại các khu B, C, D được phép chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp từ đất lúa sang đất nông nghiệp khác. Được biết, khu vực này trước đây đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi đất (Quyết định số 865 năm 1996).

quy hoạch treo
Một khu đất quy hoạch chưa xây dựng tại khu Nam thành phố. Ảnh: Thành Trí

Đối với 2 khu vực quy hoạch Đại học Hưng Long và Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, UBND TP đồng ý cho phép người sử dụng đất có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp tại những dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đồng thời, những người sử dụng đất này cũng được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp không phải xin phép, nhưng phải đăng ký biến động đối với các trường hợp chuyển mục đích đất nông nghiệp theo quy định.

Với những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, người dân cần thực hiện theo đúng quy định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt.

Theo quy định, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan chức năng bao gồm: “chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác để xây dựng nhà kính, nhà lưới, kho để vật liệu sản xuất…; chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm…”

Để thực hiện các chủ trương trên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ hướng dẫn tham mưu cho UBND TP các văn bản liên quan. TP cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải quản lý tình hình trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng các chủ trương trên của TP, gây phát sinh tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn.