Sở Xây dựng Tp.HCM đã trình lên UBND thành phố kiến nghị giải pháp tạo vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Tp.HCM đề xuất giải pháp tăng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội | ảnh 1

Cụ thể, Sở Xây dựng đề xuất hoán đổi giá trị quyền sử dụng đất, cho chủ đầu tư tự ứng vốn để đầu tư xây dựng sau khi xây dựng sẽ giao lại cho nhà nước quỹ nhà ở xã hội tương đương giá trị quyền sử dụng đất hoán đổi theo giá thị trường.

Hoặc cho phép giữ lại tiền bán nhà, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố để tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Hoặc bằng cách cho các chủ đầu tư trên 10ha trở lên được lựa chọn phương án đóng góp kinh phí thay vì đóng bằng đất (20% diện tích đất xây dựng) hoặc hoán đổi quỹ đất khác ngoài dự án thông qua định giá để tạo điều kiện chủ đầu tư triển khai dự án kinh doanh hiệu quả và tạo ra những khu nhà ở xã hội tập trung thuận tiện.

(Nguồn Báo Xây dựng)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM đề xuất giải pháp tăng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay