Phương án này sẽ giải quyết được nhu cầu tách thửa và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Bình Quới – Thanh Đa bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kéo dài. khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa
Kiến nghị cho phép dân ở khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa được

tách thửa và cấp giấy phép xây dựng

Mới đây, Sở Xây dựng Tp.HCM đã có văn bản kiến nghị UBND Tp.HCM rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời, đánh giá, xác định tính khả thi của dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa để điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở để người dân được thực hiện tách thửa và được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của UBND Tp.HCM.

Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, phương án này đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kéo dài; giúp cho cơ quan quản lý có thể đánh giá tính khả thi về quy mô của dự án, làm cơ sở để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực phù hợp để thực hiện dự án theo quy hoạch.

Kế hoạch lâu dài, Tp.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan khẩn trương triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2014 để sớm triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố.

UBND quận Bình Thạnh trước đó đã có văn bản kiến nghị liên quan đến quy định tách thửa và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại khu vực Bình Quới – Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh. Cụ thể, diện tích đất tự nhiên tại phường 28, quận Bình Thạnh là 549,43ha; dân số 14.722 người với 4.404 hộ dân.

Từ năm 2005 đến nay, nhiều quyết định phê duyệt liên quan đến khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa đã được UBND Tp.HCM ban hành. Chính những quyết định này làm cho người dân không được tách thửa, chỉ được giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo công trình.


Theo Sài Gòn Giải phóng Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM: Đề xuất tách thửa ở khu đô thị Bình Quới
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay