Tp.HCM dự kiến chính sách đền bù đối với hơn 320 hộ dân ở Thủ Thiêm năm 2020

Thành ủy Tp.HCM vừa đi thông báo về dự kiến các chính sách của thành phố cho 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha Thủ Thiêm theo Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 8/12 đã diễn cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM với Ban Cán sự Đảng của UBND Tp.HCM. Theo thông báo nội dung cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết ưu tiên trước đối với khu vực 4,3ha đã quy hoạch vượt ranh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM thống nhất giữ nguyên quy hoạch phần diện tích đất này để phục vụ lợi ích chung. Phần diện tích đất còn lại trong khu 4,3 ha được quy hoạch dành cho dịch vụ, thương mại và xây dựng chung cư. Chung cư này được sử dụng cho mục đích tái định cư.đền bù tái định cư Thủ Thiêm
Tp.HCM dự kiến chính sách đền bù đối với hơn 320 hộ dân ở Thủ Thiêm

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM cũng thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND Tp.HCM đề xuất chính sách đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất cho 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với chính sách tái định cư, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM đã chỉ đạo việc tái định cư cho 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha được thực hiện theo quy hoạch của khu 4,3ha và nhu cầu thực tế của các hộ dân này. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP giao các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục xem xét đền bù bổ sung phần thiệt hại đối với 166 hộ dân đã nhận đền bù, tái định cư ở chung cư hoặc nhận nền đất tái định cư không trong khu vực 4,3 ha, do không được tái định cư trong khu vực này.

Đối với 155 hộ dân còn lại ở khu vực này, các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị 3 phương án tái định cư trên cơ sở đặc điểm đất đai và nhà của các hộ dân trước khi bị giải tỏa và trên cơ sở nhu cầu của hộ dân này. Phương án thứ nhất là tái định cư tại chung cư trong khu 4,3 ha theo quy hoạch. Phương án thứ hai là tái định cư bằng đền bù và giao nền đất gần khu 4,3ha. Phương án thứ ba là tái định cư bằng căn hộ chung cư ở ngoài khu 4,3ha.

Được biết, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM cũng đã giao Ban Cán sự Đảng UBND Tp.HCM chỉ đạo UBND Quận 2 gặp từng hộ dân trong số 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha để trao đổi sâu hơn về dự kiến các chính sách và nghe ý kiến của tất cả 321 hộ dân. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến là trong tháng 12/2018 và trước ngày 15/1/2019.