Tp.HCM dừng đầu tư khu tái định cư tại phường Phú Thuận, quận 7 năm 2020

Cụ thể, Tp.HCM sẽ chấm dứt thực hiện Quyết định số 5152/QĐ-UB ngày 26/11/2003 của UBND thành phố đối với việc giao đất cho Ban Quản lý dự án quận 7 để đầu tư xây chung cư tái định cư tại phường Phú Thuận, quận 7.tái định cư
Ảnh chụp một dự án tái định cư trên địa bàn Tp.HCM

Đồng thời, Tp.HCM giao UBND quận 7 thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của UBND quận 7 đã được UBND thành phố phê duyệt; quản lý việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quy định; công bố, niêm yết công khai việc chấm dứt thực hiện dự án này cho người dân biết.