Hôm qua (ngày 1/7), UBND TP.HCM cho biết, hiện trên địa bàn TP còn 116.632 trường hợp nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ), chủ yếu là do không có giấy tờ hợp lệ vì mua bán giấy tay sau ngày 1/7/2004.cấp sổ đỏ cho những trường hợp mua bán đất bằng giấy tay
UBND Tp.HCM kiến nghị Chính phủ cho phép cấp sổ đỏ cho những trường hợp mua bán đất bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004

Trên thực tế, người dân đã sử dụng các diện tích đất này ổn định và không có tranh chấp. Do vậy, để giúp người dân ổn định cuộc sống, Tp.HCM kiến nghị lên Chính phủ cho phép cấp sổ đỏ cho những trường hợp này. 

Đối với những dự án mà chủ đầu tư đã dùng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai để thế chấp tại ngân hàng, UBND Tp.HCM kiến nghị lên Chính phủ cho phép cấp sổ hồng cho người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩ vụ tài chính với chủ đầu tư, đã nhận nhà ở mà không phải chờ việc xử lý giữa chủ đầu tư và ngân hàng để ngăn chặn tình trạng ngân hàng giữ nhà ở của người mua nhà hợp pháp để thu hồi nợ vay của chủ đầu tư. Điều này áp dụng đối với cả trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất đối với Nhà nước hoặc có vi phạm về xây dựng, chưa hoàn thành về thủ tục đất đai… Nếu nảy sinh những trường hợp này cũng phải tách ra để xử lý riêng, không vì các vướng mắc này mà dừng việc cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Hiện trên địa bàn Tp.HCM có đến 22.967 trường hợp người dân không có nhu cầu cấp sổ đỏ (người dân đăng ký rõ với phường, xã, thị trấn là không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). UBND Tp.HCM cho biết, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định nhằm tháo gỡ về tiền sử dụng đất nhưng sự thực là người dân phải đóng tiền sử dụng đất quá cao. Có nhiều trường hợp nhà đất tạo lập sau ngày 15/10/1993 phải đóng tiền sử dụng đất lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi đó, người dân lại không đủ khả năng về tài chính dẫn đến không thiết tha với việc lập hồ sơ cấp sổ đỏ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM kiến nghị cấp sổ đỏ cho đất mua bán giấy tay sau ngày 1/7/2004
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay