Tp.HCM kiến nghị Chính phủ cho kéo dài thời hạn nộp tiền sử dụng đất năm 2020

UBND Tp.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về việc phân kỳ nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


Cụ thể, TP đề xuất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được mua nhà, đất phải nộp đủ 50% tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, đất. Kể từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180, các đối tượng trên phải nộp đủ 50% số tiền còn lại.


Kể từ ngày 181 trở đi, tổ chức, cá nhân nào chưa hoàn tất việc nộp tiền thì phạt chậm nộp theo mức quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành (quy định hiện nay, các tổ chức, cá nhân phải nộp đủ tiền sử dụng đất và các khoản nộp khác trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo).