UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu mà Tp.HCM đặt ra là xây mới tối thiểu 50% chung cư hình thành trước 1975.

xây mới chung cư cũ
Tp.HCM phấn đấu xây mới tối thiểu 50% chung cư cũ xây trước năm 1975. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các ban ngành liên quan phải khảo sát đánh giá hiện trạng và kiểm định chất lượng các chung cư. Trên cơ sở đó lập kế hoạch cải tạo sửa chữa cũng như xây dựng các chung cư mới thay thế chung cư cũ.

Mục tiêu mà UBND thành phố đặt ra trong kế hoạch này là đến hết tháng 12/2017 sẽ hoàn thành công tác cải tạo sửa chữa chung cư cũ.

Đối với các chung cư cần thay thế, xây dựng mới phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành tối thiểu 50% số lượng. UBND Tp.HCM cũng cho biết, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm thì phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để xét chọn nhà đầu tư xây mới. Nhà đầu tư sẽ đề xuất các phương án tạm cư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở thỏa thuận với các chủ sở hữu nhà chung cư.

Thống kê cho thấy, hiện trên địa bàn Tp.HCM đang có 474 chung cư cũ, trong đó có 56 công trình đã được kiểm định trước năm 2016. 407 chung cư còn lại được kiểm định trong năm 2016. Theo kết quả kiểm định hiện có nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng phải di dời, phá dỡ khẩn cấp.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM phấn đấu xây mới tối thiêu 50% chung cư cũ trước 1975
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay