Tp.HCM sẽ thí điểm cho UBND cấp quận, huyện cấp sổ đỏ năm 2020

Hiện nay, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và môi trường Tp.HCM đã quá tải nên việc phân cấp này sẽ tạo điều kiện cho các quận, huyện quản lý tốt hơn nhà đất ở địa phương.

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát và báo cáo TP để kiến nghị Thủ tướng, Bộ tài nguyên và môi trường cho phép Tp.HCM được thí điểm ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo văn bản, trong thời gian chờ điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Tp.HCM sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Tài nguyên và môi trường cho phép UBND TP thí điểm ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà và tài sản khác, đồng thời thực hiện đăng ký biến động về nhà đất cho các cá nhân, hộ gia đình.sổ đỏ nhà đất
Tp.HCM thí điểm ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà và tài sản khác

Số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và môi trường hiện nay đã quá tải. Vì vậy, việc phân cấp này sẽ tạo điều kiện cho các quận, huyện quản lý tốt hơn nhà đất ở địa phương và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động nhà đất cho các cá nhân, hộ gia đình.

Theo mô hình trước đây đã được thực hiện tại Tp.HCM, bên cạnh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP (nay là Văn phòng đăng ký đất đai TP thuộc Sở Tài nguyên và môi trường), mỗi quận, huyện có một văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện). Theo đó, UBND quận, huyện sẽ ký cấp toàn bộ các giấy chứng nhận cho người dân trên địa bàn.

Nhưng từ khi triển khai thực hiện Nghị định 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và môi trường Tp.HCM và không phân cấp về cho quận, huyện nữa nên lượng hồ sơ dồn về sở ngày càng lớn quá lớn, gây ách tắc, trễ hạn trong xử lý hồ sơ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân trong các giao dịch dân sự.

Trước bấp cập đó, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các sở ngành dự thảo văn bản xin Trung ương tháo gỡ với nội dung nêu trên.