Theo báo cáo của Sở Tài chính Tp.HCM, từ tháng 9/2011 đến hết quý I/2014, có 210 trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 1.372 tỉ đồng.Rất nhiều doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất
Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM nợ tiền sử dụng đất

Mới đây, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo: “Giao Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đối với các trường hợp giao đất để thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đến nay chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất. Từ đó đề xuất phương án thu hồi, sử dụng hiệu quả các khu đất này”.

Sở Tài chính thống kê, trong giai đoạn từ năm 2006 đến hết tháng 8/2011, Sở đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư của 488 mặt bằng. Qua rà soát, hiện còn 204 trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 4.997 tỉ đồng. Còn từ tháng 9/2011 đến hết quý I/2014, có 210 trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 1.372 tỉ đồng.

Từ thực tế trên, Sở Tài chính kiến nghị TP lập tổ công tác rà soát tiến độ nộp tiền sử dụng đất và giao lãnh đạo sở này làm tổ trưởng, thành viên là đại diện các sở ngành, cục thuế và quận huyện. Kết quả thực hiện sẽ được thường xuyên báo cáo hằng tháng cho TP.


Theo Báo Pháp luật & Xã hội


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM sẽ xử lý nghiêm các dự án nợ tiền sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay