Mới đây, UBND Tp.HCM đã đưa ra chỉ đạo, trong 3 tháng còn lại của năm 2014 và trong năm 2015 phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất tại các dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014. chi trả tiền bồi thường cho người dân
Tp.HCM tập trung chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất

Theo đó, trong những tháng cuối năm nay và năm sau, Tp.HCM sẽ đảm bảo bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để UBND các quận, huyện hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi đất.

Riêng với các dự án sử dụng vốn ngân sách, TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan cùng UBND các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất, bố trí vốn cho các Dự án. Trong đó phải đặc biệt ưu tiên cho các Dự án đã kéo dài quá lâu, các Dự án trọng điểm, cấp bách của TP, các Dự án trọng điểm, cấp bách của Trung ương trên địa bàn TP.

UBND TP cũng đưa ra chỉ đạo đối với việc giải quyết các dự án sử dụng vốn ngân sách của Trung ương trên địa bàn TP. Theo đó, TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan có văn bản đề nghị hoặc tổ chức làm việc với chủ đầu tư Dự án và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để đưa ra phương án cũng như yêu cầu để bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn, sớm hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan cũng phải đảm bảo việc cân đối, điều chuyển, phê duyệt giá bán, giá thuê nhà, đất phục vụ tái định cư. Công tác này cũng phải đảm bảo kịp thời và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu tái định cư của các hộ dân tại từng dự án.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM tập trung chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay