Tp.HCM thí điểm cấp phép xây dựng còn 42 ngày năm 2020

Ngày 5/10, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký quyết định ban hành quy trình thí điểm cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo cơ chế một cửa liên thông điện tử tại Sở Xây dựng thành phố.

Các thủ tục GPXD mà cá nhân, tổ chức nộp vào Sở Xây dựng sẽ được giải quyết cùng lúc như: thẩm định thiết kế cơ sở – thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế kỹ thuật – cấp GPXD hoặc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế kỹ thuật.

Khi đó, với hồ sơ của các thủ tục trên, thời gian giải quyết sẽ là 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (gồm thời gian lấy ý kiến của các đơn vị, cơ quan liên quan).

cấp phép xây dựng
Tp.HCM thí điểm cấp phép xây dựng một cửa liên thông điện tử


Sau khi nhận được hồ sơ, thay cho người dân, doanh nghiệp, Sở Xây dựng sẽ liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục thẩm duyệt như: lấy ý kiến (nếu cần thiết) của các cơ quan có thẩm quyền về đất đai, quy hoạch kiến trúc, bảo vệ môi trường; đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, thoát nước, giao thông), PCCC…

Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu và nhận thông tin về việc xử lý hồ sơ của mình tại tin nhắn điện thoại, hộp thư điện tử cá nhân và hệ thống một cửa điện tử của thành phố. Để người dân tiện theo dõi, giao dịch và giám sát, thủ tục và quy trình cấp GPXD sẽ được công khai trên hệ thống một cửa điện tử thành phố, trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Quy trình này sẽ được thí điểm trong 6 tháng.