Tp.HCM thúc tiến độ kiểm kê, đánh giá biệt thự cần bảo tồn năm 2020

UBND Tp.HCM vừa có văn bản yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp.HCM phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê, đánh giá các biệt thự cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn để bảo tồn và trình UBND thành phố ngay trong tháng 4/2017.

biệt thự cổ
Tp.HCM hiện có tới hơn chục nghìn biệt thự chưa được phép tháo dỡ. Ảnh minh họa

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp.HCM, cho biết nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị, thành phố đã giao Sở này cùng với đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê, đánh giá biệt thự trước năm 1975 để lập danh mục các công trình cần bảo tồn, các công trình biệt thự chưa được phép tháo dỡ với khoảng 1.300 biệt thự. Sở yêu cầu trình UBND thành phố trong tháng 4 tới.

Trước đó, vào tháng 10/2016, Sở Xây dựng Tp.HCM đã được giao nhiệm vụ phối hợp với các ngành khảo sát, thống kê biệt thự cũ xây dựng trước năm 1975 để kiểm đếm và phân loại. Theo đó, việc phân loại dựa trên “Tiêu chí phân loại biệt thự cũ” do Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM công bố vào tháng 8/2016. Trên cơ sở đó, Sở xác định nhanh các biệt thự thuộc diện bảo tồn (thuộc nhóm 1 và 2) cũng như các công trình không thuộc diện bảo tồn. Mục đích của việc phân loại này là để xác định những công trình không thuộc diện bảo tồn, từ đó sớm giải quyết việc tháo dỡ, cấp giấy phép xây dựng cho người dân.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng cần báo cáo kết quả rà soát và đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cá này phải trình thành phố trong tháng 4/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.


Biệt thự là loại hình nhà ở được thiết kế và xây dựng trên một không gian tương đối hoàn thiện đồng thời biệt lập với không gian xây dựng chung. Nôm na, biệt thự thường được hiểu là nhà ở riêng lẻ có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa…), có tường rào và lối ra vào riêng biệt. Do đó đây là loại hình nhà ở đòi hỏi phải có nghệ thuật và thẩm mỹ cao.


Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM định nghĩa biệt thự nhóm 1 là các biệt thự có giá trị điển hình về mặt lịch sử văn hóa, cảnh quan đô thị và kiến trúc nghệ thuật do hội đồng phân loại biệt thự xác định, lập danh sách còn UBND thành phố phê duyệt.


Biệt thự nhóm 2 là các biệt thự không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về mặt lịch sử văn hóa, cảnh quan đô thị, kiến trúc nghệ thuật do hội đồng phân loại biệt thự xác định, lập danh sách và trình UBND TP phê duyệt.


Các biệt thự không thuộc hai nhóm trên thì được xếp vào Nhóm 3.