Tp.HCM ủy quyền cấp sổ đỏ cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Quyết định về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) vừa được UBND Tp.HCM ban hành.Cấp sổ đỏ
Tp.HCM ủy quyền cấp sổ đỏ lần đầu cho Sở Tài nguyên và Môi trường đổi với một số trường hợp cụ thể.

Cụ thể, UBND Tp.HCM ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp sổ đỏ lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 6/1/2010 của UBND Tp.HCM về ủy quyền cấp sổ đỏ.