TP.HCM xây dựng hệ số K để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2020

Một trong những điểm nghẽn khi thực hiện các dự án có thu hồi đất tại TP.HCM là việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo đề xuất của Sở TN&MT thành phố.

khu đất phân lô nhìn từ trên cao
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc xây dựng hệ số K để lập phương án bồi thường, tái định cư

Xét theo kiến nghị này, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo hai nội dung:

Thứ nhất, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo báo cáo, kiến nghị của Sở.

Thứ hai, UBND TP.HCM giao Sở tham mưu ủy ban ban hành quy chế phối hợp thực hiện, hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện, đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ (nghị định cho phép TP.HCM áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng…).

Theo Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ, đầu kỳ hằng năm, UBND TP.HCM sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi. Ngoài ra, UBND TP.HCM sẽ quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Hệ số điều chỉnh giá đất không phải là giá đất cụ thể của từng loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất mà chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Khánh Trang