Tp.HCM yêu cầu rà soát nhu cầu hỗ trợ về nhà ở năm 2020

UBND Tp.HCM yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo.Nhu cầu về nhà ở tại Tp.HCM
Nhu cầu về nhà ở tại Tp.HCM là vô cùng lớn. Ảnh: Danh Phú

Thống kê cho thấy, hiện Tp.HCM có khoảng 476.158/2.029.202 (23,46%) hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ, người thân (có khoảng 25.206 hộ chưa có nhà ở).

Tp.HCM cũng có khoảng 139.163 cán bộ, viên chức, công chức, tương ứng là khoảng 80.000 hộ, tương ứng với gần 20.000 hộ gia đình chưa có nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ, người thân, cần cải thiện về nhà ở. Ngoài ra, còn khoảng 13.000 hộ dân bị di dời trong các dự án chỉnh trang đô thị không đủ điều kiện bồi thường hoặc tiền bồi thường không đủ để mua nhà ở thương mại trên thị trường…

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho người lao động (không thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và các đối tượng chính sách khác) trên địa bàn huyện Cần Giờ vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thành phố ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.HCM để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2017.

Từ năm 2018, UBND huyện Cần Giờ cần tổ chức khảo sát, thống kê và xây dựng đề án, chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đưa người lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành chức năng và báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Còn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được giao đề xuất chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các đối tượng này nhằm khuyến khích, hỗ trợ người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn thành phố.