UBND TP.HCM đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nhanh.

Theo UBND TP.HCM, đến hết năm 2020, trên địa bàn có 2.275 dự án cần thu hồi đất với diện tích thu hồi là 15.474ha. Để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án, TP.HCM đề xuất Chính phủ xác định  3 khung thời gian trong công tác này.


Cụ thể, 240 ngày là khung thời gian tối đa, kể từ ngày ra thông báo thu hồi đất để hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Với những dự án phải thu hồi diện tích đất lớn, nhiều trường hợp phải thu hồi toàn bộ nhà, đất ở, cần bố trí tái định cư hoặc nếu không đủ điều kiện bồi thường, ngoài căn nhà giải tỏa không còn nơi nào khác để ở thì cần có thời gian rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM.


Đối với việc này, UBND quận, huyện sẽ tiến hành đề xuất, xác định thời gian hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án. Nếu cần thiết có thể đề xuất phân kỳ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành nhiều giai đoạn lên cơ quan có thẩm quyền.


đầu tư dự án
UBND TP.HCM đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù

để rút ngắn thời gian thực hiện các dự án có thu hồi đất


Khung thời gian thứ hai là tối đa 30 ngày tính từ ngày ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


Khung thời gian cuối cùng được xác định như sau: “Tối đa là hoàn thành việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: nếu 100% người dân đồng thuận chấp hành bàn giao mặt bằng thì sớm nhất là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất; nếu có dưới 5 trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất thì sớm nhất là 60 ngày và chậm nhất là 120 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; nếu có trên 5 trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất thì sớm nhất là 120 ngày và chậm nhất là 180 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước”.


Với những dự án sử dụng vốn ODA, cần tính thêm thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.Theo Nhịp sống Việt


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý TPHCM đề xuất cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian triển khai dự án
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay