Trình việc mở rộng Tân Sơn Nhất để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu năm 2020

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để giảm quá tải và kết quả giải quyết việc thu hồi sân golf tại sân bay Tân Sơn Nhất là 2 nội dung đáng chú ý gửi các đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa có ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV trong buổi làm việc chiều ngày 18/9. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, dự kiến, trong kỳ họp tới, dự kiến chương trình sẽ rút ra 2 dự án luật để tiếp tục hoàn thiện là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và Luật Hành chính công. Như vậy, thay vì 12 dự án luật, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật.

Các đại biểu Quốc hội cũng sẽ tự nghiên cứu về 2 nội dung, gồm: việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải và giao thông xung quanh; kết quả giải quyết việc thu hồi sân golf tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng như những sự cố về tàu vỏ sắt và giải pháp khắc phục.

Riêng nội dung về dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông chưa được bố trí trong dự kiến chương trình. Bởi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bổ sung nội dung này vào dự kiến chương trình kỳ họp sau khi xem xét tình hình chuẩn bị dự án tại phiên họp thứ 15 và căn cứ kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành T.Ư Đảng.Tổng thư ký Quốc hội
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ông Phúc cũng cho biết, Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 dự kiến làm việc trong thời gian 23 ngày. Trong đó, công tác giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác chiếm 10,75 ngày; công tác xây dựng luật chiếm 10,75 ngày. Kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào ngày 23/10 và ngày 22/11 sẽ kết thúc.

Theo Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, đã quá thời hạn quy định nhưng đến nay chỉ có 2/5 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 xin ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. Với 10 dự án luật trình xin ý kiến Quốc hội, 3 dự án đã được xem xét tại phiên họp thứ 13, 7 dự án được trình tại phiên họp này.

Với các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc có trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đề xuất vấn đề cần thiết để thảo luận tại kỳ họp.

Đáng lưu ý, báo cáo cũng đề cập đến tình trạng vắng nhiều đại biểu Quốc hội tại một số phiên họp, gây ảnh hưởng đến chất lượng của phiên họp và kết quả biểu quyết Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội quán triệt đến đại biểu Quốc hội tham dự đầy đủ.