Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh thì huyện Ba Vì cần có những biện pháp để tổ chức xử lý dứt điểm các vụ lấn chiếm đất đai và hoàn thành các công tác trước ngày 31/3/2014.

Trước 31/3/2014, Ba Vì phải xử lý dứt điểm các vụ lấn chiếm đất đai năm 2020 2

Cụ thể, huyện Ba Vì khẩn trương tổ chức xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai trên diện tích 29,86ha để lại cho Công ty cổ phần Việt – Mông sử dụng theo quyết định cổ phần hóa, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 31/3/2014. 

Liên quan đến trách nhiệm này, Công ty cổ phần Việt – Mông chủ động phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức thực hiện, đồng thời quản lý chặt chẽ đất đai được giao quản lý, sử dụng, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên. Cùng với đó, khẩn trương điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/2.000 và lập dự án “Làng sinh thái chè Việt – Mông” theo kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Phó Chủ tịch UBND TP giao các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) trong việc phối hợp với Bộ NN&PTNT chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa tại Nông trường Việt – Mông, báo cáo thành phố kết quả thực hiện.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Trước 31/3/2014, Ba Vì phải xử lý dứt điểm các vụ lấn chiếm đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay