Từ 25/3/2019, hệ số điều chỉnh giá đất tại Đồng Nai tăng lên gấp đôi năm 2020

Kể từ ngày 25/3/2019, hệ số điều chỉnh giá đất tại Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Hệ số điều chỉnh giá đất theo quyết định 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh đều tăng cao. Theo đó, tại các phường thuộc TP. Biên Hòa, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp đang ở mức 1,20 và 1,43 nay được điều chỉnh tăng lên thành 3,00. Tại xã Hóa An, Hiệp Hòa, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước của TP. Biên Hòa, thị trấn Long Thành của huyện Long Thành, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp cũng được điều chỉnh tăng lên mức 3,00.hệ số điều chỉnh giá đất tại Đồng Nai
Kể từ ngày 25/3/2019, hệ số điều chỉnh giá đất tại Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng 

Bên cạnh đó, hệ số điều chỉnh giá đất lần này của UBND tỉnh Đồng Nai cũng tăng mạnh đối với đất phi nông nghiệp tại đô thị, cao nhất là mức 2,50 với nhiều tuyến đường như: Đường Võ Văn Tần, đường Trần Hữu Trang, đường Hồ Biểu Chánh, Hương lộ 24, đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Ngô Quyền, đường Hùng Vương, đường Chu Văn An, đường Lê Đại Hành, đường Hồ Xuân Hương…

Được biết, hệ số điều chỉnh giá đất này được dùng để xác định giá thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, giá thu tiền sử dụng đất; đồng thời xác định và thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kể từ ngày 25/3/2019, Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế cho Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.