Bắt đầu từ 9/8, các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội.
Từ 9/8, mua nhà thu nhập thấp cần có hộ khẩu Hà Nội năm 2020 2

Ảnh minh họa


Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND TP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê  mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị”. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 30/7/2013.

Cụ thể, đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội.

Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Từ 9/8, mua nhà thu nhập thấp cần có hộ khẩu Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay