Từ nay đến năm 2020, dành gần 11.000 ha đất xây 96 sân golf năm 2020

Đây là con số diện tích đất sẽ sử dụng làm sân golf từ nay đến năm 2020 vừa được Chính phủ trình Quốc hội xem xét.

Nội dung này được nêu trong báo cáo tóm tắt về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia mới được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày trước Quốc hội chiều 21/3.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Quang cho biết, từ nay đến năm 2020 sẽ dành 10.980 ha đất để xây dựng 96 sân golf. Diện tích đất này nằm trong kế hoạch dành hơn 46,8 nghìn ha đất để làm cơ sở thể dục, thể thao, nhiều  hơn 2000 ha so với chỉ tiêu của Quốc hội.Sân Golf
Chính phủ đề xuất từ nay đến năm 2020 sẽ dành 10.980 ha đất để xây dựng 96 sân golf

Về diện tích đất để dành làm sân golf này, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường cho hay, việc quy hoạch phát triển sân golf chủ yếu tại các khu vực đất cát, đất có chất lượng kém, đất chưa sử dụng.

Toàn bộ diện tích đất dự kiến sẽ dùng làm sân golf này sẽ không lấn vào đất màu, đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến năm 2020, diện tích nhóm đất nông nghiệp là hơn 27 triệu ha, tức tăng hơn 306 nghìn ha so với nghị quyết của Quốc hội. Nhưng đáng lưu ý là đất lúa sẽ giảm còn còn 3,76 triệu ha, so với năm 2015 giảm hơn 270 nghìn ha.

Chính phủ cho biết trong số diện tích đất dự kiến để trồng lúa sẽ cho phép khoảng 400 nghìn ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng được bảo vệ và không làm mất các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại được.

Với đất quốc phòng, Chính phủ đề nghị đến năm 2020 sẽ điều chỉnh giảm thêm 47,07 nghìn ha sau khi rà soát và xác định lại nhu cầu sử dụng đất quốc phòng. Khi đó diện tích đất quốc phòng của cả nước còn hơn 340 nghìn ha.

Đối với đất an ninh, từ nay đến năm 2020, báo cáo của Chính phủ cũng đề nghị giảm còn 10,7 nghìn ha, còn hơn 71 nghìn ha sau khi đã xác định lại nhu cầu sử dụng đất an ninh.


Tăng diện tích rừng, kiểm soát di cư tự do


Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, trên cơ sở điều tra, đánh giá chung về rừng phòng hộ thì giai đoạn 2016 – 2020 sẽ chuyển khoảng 1.100 nghìn ha là diện tích đất quy hoạch để trồng rừng phòng hộ tại các khu vực ít xung yếu.


Những khu vực dự kiến chuyển đổi sẽ là vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên.


Ông Quang cho biết, mục tiêu là nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng một cách bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và góp phần giải quyết việc thiếu đất sản xuất của người dân, từng bước khắc phục tình trạng di cư tự do không kiểm soát được như hiện nay.