Bắt đầu từ ngày 12/8/2019, hệ số k khi đóng tiền sử dụng đất cho phần đất vượt hạn mức của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.HCM được tính bằng 1,5 lần bảng giá đất nhà nước.

>> TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0,4 so với năm 2018

Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) trên địa bàn TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành mới đây. Theo quyết định, hệ số k năm 2019 tăng bình quân 0,4 lần so với hệ số năm 2018 ở tất cả các nhóm và khu vực.

Theo đó, khi được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức, các hộ gia đình, cá nhân sẽ được áp dụng hệ số k=1,5 lần bảng giá đất.

hệ số k
Một góc phố tại tại quận 1, TP.HCM. Hệ số k với đất thương mại dịch vụ trên địa

bàn quận này là 2,5 lần cho khu vực 1. Ảnh: TL

Đối với loại hình đất kinh doanh dịch vụ, thương mại, văn phòng cho thuê… hệ số k được áp dụng ở mức từ 1,7 đến 2,5 lần; Hệ số k với đất sản xuất công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng… là từ 1,5 đến 1,7 lần.

Hệ số k nêu trên sẽ áp dụng để tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được chuyển mục đích, xác định giá đất đối với những lô đất có giá trị dưới 30 tỉ đồng (tính theo bảng giá đất TP).

Hiện tại, TP.HCM đang áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn cao nhất là 2,1 lần, thấp nhất là 1,1 lần (đối với các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất và hợp thức hóa diện tích đất ngoài hạn mức đất ở).

Bắt đầu từ ngày 12/8/2019, quyết định về hệ số k năm 2019 nêu trên sẽ chính thức có hiệu lực.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Từ ngày 12/8, hệ số k trên địa bàn TP.HCM là 1,5 lần bảng giá đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay