Tỷ lệ đất dành cho nhà xã hội tăng nhanh năm 2020

Vừa qua, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có báo cáo sơ bộ về tình hình sử dụng quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại Hà Nội. Theo đó, từ ngày 1/10/2006 tới 10/6/2009, tổng diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 2.011,5ha.

Hà Nội: Tỷ lệ đất dành cho nhà xã hội tăng nhanh | ảnh 1

Trong đó, chủ yếu là diện tích dành xây dựng nhà ở thương mại, tỷ lệ đất dành cho nhà ở xã hội rất ít, gần 30,98ha, tương đương 1,54%.

Tuy nhiên, từ ngày 10/6/2009 tới nay, tỷ lệ chiếm đất để xây dựng nhà ở xã hội tăng nhanh. Cụ thể, trong tổng diện tích xây dựng nhà ở khoảng 208ha, có tới 45,1ha đất và trên 1 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, đạt tỷ lệ 21%.

Đây mới chỉ là thống kê ban đầu bởi hiện nay, số dự án nhỏ lẻ đã được phê duyệt còn rất lớn. Ước tính từ năm 2006 tới nay, số hồ sơ dự án đã lên tới hơn 1.200 hồ sơ.

(Theo HNM)